Sunrise

Hoe ver zijn we?

In het voorjaar van 2020 is het erf aangekocht. 

Met de gemeente Deventer zitten we in het traject met als doel een wijziging van het geldende bestemmingsplan. Dit houdt in dat er vanuit de gemeente toestemming zal komen voor het bouwen van 6 nieuwbouwwoningen en het splitsen van de bestaande boerderij.

De "anterieure overeenkomst" is ondertekend. Aansluitend kan de aanvraag voor de omgevingsvergunning beginnen.

Het ontwerp van de bebouwing wordt gemaakt in samenwerking met architectenbureau Woonpioniers en ontwerpbureau Marten Ontwerpt. Op dit moment zitten we in de schetsontwerpfase.

Basket of Apples
Camp Fire at Night
Mushroom

Verwachte Tijdpad

100% Nautral 3
100% Nautral 3

 

februari 2021

Ondertekening van de "anterieure overeenkomst" met de gemeente Deventer.


April / mei 2021

Afronding ontwerpfase met de architect en de ontwerper. Aanvraag omgevingsvergunning op basis van het voorlopige ontwerp.

Aanvraag sloopvergunning.


mei / juni 2021

Ontvangst van omgevingsvergunning en sloopvergunning, begin sloop van de schuren. Bouwrijp maken van de grond. Splitsing van de boerderij.


maart 2022

Start bouw van de nieuwbouwwoningen.


maart 2023

Realisatie project. Er wonen 8 huishoudens op het erf. 

Pear Tree