top of page
PHOTO-2023-05-03-22-48-35_edited_edited.

Hoe ver zijn we?

 

 

Alle woningen hebben een eigenaar, de groep erfdelers is compleet.

 

Hier ging aan vooraf:

  • In het voorjaar van 2020 is het erf aangekocht. De 'anterieure overeenkomst' met de gemeente Deventer is opgesteld en ondertekend.

  • In het najaar van 2021 is de nieuwe boomgaard aangeplant.

  • Op 27 januari 2022 is het bestemmingsplan onherroepelijk gewijzigd. Dit houdt in dat er vanuit de gemeente toestemming is voor het bouwen van 6 nieuwbouwwoningen en het splitsen van de bestaande boerderij. Er is nu ruimte voor acht huishoudens. 

  • De ontwerpen van de verbouw en bebouwing zijn gemaakt in samenwerking met architectenbureau Woonpioniers en ontwerpbureau Marten Ontwerpt. De omgevingsvergunningen voor zowel de bestaande bouw als voor de nieuwbouw afgegeven door de gemeente.

De bouw is in januari 2024 afgerond. 

PHOTO-2023-09-07-16-36-10.jpg
PHOTO-2023-08-02-12-36-25_1.jpg
PHOTO-2023-06-04-09-39-28.jpg

Verwacht Tijdpad

100% Nautral 3
100% Nautral 3

 

april 2021

Ondertekening van de 'anterieure overeenkomst' met de gemeente Deventer.


April 2021 - januari 2022

Doorlopen en afronden van de ontwerpfase met de architect en de ontwerper.

 

maart-oktober 2022

Wijziging bestemmingsplan, afronden sloop van de schuren. Aanvraag omgevingsvergunning op basis van het definitief ontwerp. 

 

mei 2022

Verkoop van de woningen start in 2 fasen. 

Bouwrijp maken van de grond.


augustus 2022

Start bouw: splitsing van de boerderij, renovatie voorhuis en erfhuis, plaatsen van de bijgebouwen.

 

januari 2023

Start bouw nieuwbouwwoningen.


Winter 2023-2024

Realisatie project BuitenDelen, opleveren van alle woningen. Er wonen 8 huishoudens op het erf. 

bottom of page